1
GALERII
KONTAKT
Cratoni (C) 1993

 

BETOONPÕRAND

Kvaliteetselt paigaldatud põranda eelduseks on korralik ettevalmistustöö. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi lugeda parketipakkides olev paigaldus- ja kasutusjuhend.

Betoonist aluspõranda korral tuleb jälgida, et põranda ebatasasused jääksid normi piiridesse ±2 mm 2m lõigul.  Peale värske betooni valamist peab ta kuivama kindlasti 1 kuu või rohkem (sõltub betoonikihi paksusest). Paigaldamise alustamisel peab suhteline õhuniiskus jääma ~60% RH piiridesse. Betooni niiskust tuleb enne paigaldamist kindlasti mõõta. See ei tohi olla üle 2,0 massiprotsendi

EBATASANE BETOON
Kui betoonpind ei ole konarlik, tuleb see tasandada või võimaluse korral üle lihvida. Tasandust tehakse selleks ettenähtud segudega vastavalt tootja ettekirjutustele. Üldine soovitus kasuta tasandussegu nii vähe kui võimalik ja ainult kõige kõrgema kvaliteediga tooteid. Vaata maderjalide alt UZIN tasandus seerja materjale

NIISKE BETOON
Kui niiskuse eemaldus seadmete pikaaeksele tööle hoolimata ei mahu aluspõranda niiskussisaldus lubatud piiridesse, tuleb hakata võimalikke ebakohti otsima ja parandama. Niiskuse põhjustaja väljaselgitamiseks tuleb teha järgmist:

  • kontrollida, kas ehitisevälised niiskusisolatsioonid on korras;
  • kontrollida ega põranda soojusisolatsioon pole märg;
  • kontrollida, kas põranda niiskusisolatsioon on terve ja õigesti paigaldatud;
  • kontrollid kas ei ole torustikes vee lekkeid

Eelnenud loetelu põhjal tehtud kontrollimiste tulemusena leitud vead tuleb kindlasti enne põrandakatte paigaldamist parandada. betoonpõranda niiskus ei tohi olla üle 2,0 massiprotsendi

Niiskusisolatsiooni võimalused:

  • Epoksükrunt- kasutatakse betoonpõranda niiskusisoleerimisel (Uzini märjale betoonile liimimise komplekt UZIN)

NB! Seda varianti kaaludes peab meeles pidama, et aluspinnas olev liigne niiskus püüab igal juhul välja pääseda. Kui niiskus ei pääse põrandast välja ülespoole, imendub see seinatarindisse, tekitades seal niiskus ja hallituskahjustus.