GALERII
KONTAKT
Cratoni (C) 1993

 

LIISTPARKETI PAIGALDAMINE

Kvaliteetselt paigaldatud põranda eelduseks on korralik ettevalmistustöö. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi lugeda parketipakkides olev paigaldus- ja kasutusjuhend.

Eeltööd

  • Aluspõrand, millele hakatakse laudparketti paigaldama, peab olema kuiv, puhas ja tasane. Lubatud tasasushäve on +/- 2mm mõõdetuna 2 meetri peale.
  • Kui ebatasasused ületavad lubatud normi, tuleb aluspind tasandada kas konaruste lihvimise või  lohkude täita ainult kõrge kvaiteetsete tasandus segudega
  • Ruumi suhteline õhuniiskus, kuhu parketti hakatakse paigaldama, peab olema vahemikus 40-60% ning õhutemperatuur 18-24ºC. Aluspinna niiskus peab jääma alla 2,0 massiprotsendi või suhteline niiskus alla 80%.
  • Parketipakid peavad aklimatiseeruma ruumis, kuhu seda paigadama hakatakse, vähemalt 48 tundi enne paigalduse algust.
  • Parketipakid avada vahetult enne paigalduse algust!

Kaugus seintest ja muudest kinnitatud esemetest. Paisumisvahe parkettpõranda ja seinte ning kinnitatud objektide vahel sõltub ruumi suurusest ning sisekliimast, soovitavalt 10-15 mm. Paisumisvahed kaetakse põranda-liistudega või täidetakse sobivas toonis elastse vuugimassiga (sel juhul tuleb jätta 7mm laiem paisumisvahe).

Parketi liimimine
Parketi liimimisel on soovitav kasutada spetsiaalset parketiliimi mis kindlustab elastse sideme
aluspinnaga. Liimimisel soovitame kasutada liimi UTZIN MK 73 mis puitplaadist kui ka betoon alusele. Põrandaküte  peab soojust levitama kogu pinna ulatuses, aluspinna-temperatuur (ka vaipade ja mööbli all) ei tohi kunagi ületada 27 °C. Eelnevalt materjali maha liimimisele tuleb põranda küte keerata maha põranda temperatuur ei tohiks ületada 18°C liimimise hetkel. Edaspidi peab jälgima ka seda, et põrandakütte reguleerimine ei toimuks liiga järsult – see ei tohiks toimuda kiiremini kui 2° C - 12 tunni jooksul

Liistparketi paigaldamist  alustatakse toa keskkoha väljamõõtmisest. Märkenööridega märgitakse alusele alustusjooned. Liim kantakse sobiva liimikammiga põrandale. Liimi kantakse ette 20-30cm jagu- üle liimiriba peab ulatuma parketti kokku lööma. Liimi ette mahakandmise ulatus sõltub liimi tüübist (kuivamise  kiirusest), aluspinna imavusest, temperatuurist ja õhuniiskusest. Kui aluspõrand on ebatasane võib liimi nakkevõime oluliselt väheneda.

Liistparketti ei tohi liimida punn-soon ühendusest! Parketilipid kinnitatakse aluse külge liimiga ja sulundist naelutades 45° nurga all (puitplaat  aluse puhul). Betoon aluspõranda puhul ainult liimitakse. Kõik parketiliistud tuleb suruda ettevaatlikult liimipadjale, et saavutada tugev nake. Peale liimimist tuleb põrandale asetada raskus  (näit veel kasutamata parketipakid).  Peale parketi liimimist tuleb põrandal lasta kuivada 2-3 ööpäeva, sõltuvalt kasutatavast liimist. Alles seejärel võib alustada  lihvimist ja viimistlemist.